Top Social

Atatürk'ün yaptıklarını herkes yapamadı. Afganistan kralı Emanullah Han, Atatürk gibi olmak istedi ama başaramadı.

 atatürk ilkeleri
 atatürk ilkeleri
Müslüman Afganistan’ın o zamanki kralı Emanullah HanAtatürk’e büyük hayranlık beslemektedir ve onun Osmanlı yıkıldıktan sonra kurulan yeni Türkiye’de her alanda yaptığı devrimleri ülkesi Afganistan’da yapmak istemektedir.

1928 yılında Afganistan kıralı Emanullah Han, eşi iki kız kardeşi ve kalabalık bir gurupla Ankara’ya gelir.. Yanındaki kadınların hepsinin başları açıktır. Oysa memleketlerinde çadıri adı verilen ve vücudu baştan aşağıya örten, yüz kısmı kafesli bir elbiseleri vardır.

Emanullah, Atatürk’ten kendisine bir çeşit danışmanlık edecek birisini ister. O’da Hikmet Bayur’u büyükelçi olarak Kabil’e göndermeye karar verir. Bu arada Emanullah kadınların çadırilerini polise yırttırır. Yol hazırlıklarını yapan Bayur’a Atatürk, “İnsan başını kayaya çarpmamalıdır! Emanullah’a bunu anlat !” der.. Emanullah ise bütün milletin avucunun içinde olduğunu ifade ederek, birkaç gün süren uzun nutuklar verir. Nutuk verirken önünden geçen yirmi kadar 16-18 yaşlarındaki genç kızları Bayur’a gösteren Emanullah, “Bunları kardeşim Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya gönderiyorum. Okutsun ve yetiştirsin” der..Kızlar çadıri giymemiş ve başları da açık vaziyettedir. Genç kız kafilesi Hindistan üzerinden Türkiye’ye gelirken yolda sınır bölgesinde, İngiliz uyruklu bir memur tarafından ağırlanırlar. Bu memur sınırın iki yanından Afgan oymaklarını da, verdiği davete çağırır. Yapılan işi över, pohpohlar! Gayesi kızları teşhir, oymakları kışkırtmaktır. Emeline de ulaşır.

Birkaç ay sonra Emanullah Han ülkesinden kaçmak zorunda kalır. Zira halk onun yaptıklarına isyan eder. Emanullah, kardeşinin kızları arasında ve yasaklayıp polislerine yırttırdığı çadıri kıyafetini giyerek sınırdan geçmek mecburiyetinde kalır.
 (Kaynak: Belleten, Türk Tarih Kurumu, Ekim 197, No:148, C.7)

Bu olayın açıklamaya ve yoruma ihtiyaç duymadığını düşünüyor ve sizlerin yüksek şuur ve idraklerine bırakıyoruz…
ilk yorumu sen yap
Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.