Top Social

Atatürk, ilke ve inkılaplarını yerleştirmek için, suçlu suçsuz demeden binlerce insanı astırdı | Akademi Dergisi

CHP Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Tarihi, İnkılap Tarihi, İstiklal Mahkemeleri, kılık-kıyafet inkılabı, mustafa kemal atatürk, sabetaycılar, şemsi efendi - şimon zwi, irfan orga


İrfan Orga, 'Atatürk' isimli kitabının 265'inci sahifesinde şöyle diyor:


"Bu vesileyle ülkenin huzurunu tehdit eden büyük isyanlar ve karışıklıklar meydana geldi. Nihayet hükûmet sıkıyönetim ilan etti. Ülkenin her yanında fevkalade yetkili mahkemeler (İstiklal Mahkemeleri) kurdu. Bu mahkemeler, isyancıları öncekinden daha çok harekete sevketti. Halkın içinde mukavemet ruhunu körükleyen ve din duygularını ayakta tutan din adamlarından pek çok kimse idam edildi. Kurulan askeri mahkemeler, hiçbir sekilde müsamaha göstermiyor, acıma ve yumuşama nedir bilmiyordu. Mustafa Kemal böylelikle bütün planlarını uyguladı. Bu hususta hiç bir vasıtayı elden bırakmadı. İnkilaplarla alay edenleri bile idam ettirmekten çekinmedi. Böylece bir çok suçlu ve suçsuz kimse cezalandırılmış oldu. Halkın iradesini hiçe sayarak inkilapların yerleşmesi için ağır metodları uygulamaktan geri kalmadı."

| İrfan Orga, Atatürk, 265


İstiklal Mahkemeleri çok zaman, önce astı, sonra yargıladı.

Zaten mahkeme reislerinin arasında çok sayıda sabetaycı gizli Yahudi vardı. Mustafa Kamal Adıtürk de zaten gerçek kimliğini gizleyen Sabetaycı bir Haindi....

Ona bu iki kimlikli yaşama ve aslıyyeti olan Yahudiliğini gizleme yöntemlerini hem ailesi hem de ilk mektep hocası Şemsi Efendi öğretmişti. Şemsi Efendi‛nin gerçek adı ise Şimon Zvi idi ve gizli bir hahamdı...

ilk yorumu sen yap
Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.