Top Social

Image Slider

The Yenge | İkinci Atatürk teşebbüsü: Gizli Yahudi Kemal Derviş ve sözde karısı | Mehmet Fahri Sertkaya

akademi dergisi, Mehmet Fahri Sertkaya, kemal derviş, sabetayistler, gizli yahudiler, Mustafa Kemal Atatürk, Adnan Menderes, ittihat ve terakki, cia, doc. dr. vahdettin engin, açılım süreci,

40 milyar dolarlık The Yenge...

Sizin hiç 40 milyar dolarlık masrafı olan yengeniz oldu mu?

Oldu, oldu da haberiniz bile olmadı. 

İkinci bir ''Atatürk pususu''ndan kıl payı kurtuldu bu devlet ve millet...

Kemal Derviş denilen yedi ceddi Yahudi ama kendisi Türk ve Müslüman görünen ve Dünya Bankası'nın 39. başkan yardımcısı kişi, memleketin yeni Atatürk'ü yapılacaktı. Yahudi iç çekişmeleri-kavgaları yaşanmıyor olsaydı, nerede ise yeni Atatürk planı da, ilkinde olduğu gibi başarı ile neticelenecekti. 

İçimizdeki İsrail'in basın ve medyası tarafından, yeni bir Atatürk olması için gereken her ortam hazırlanmıştı. Artık milletin kahvehanede değil, tuvalette bile mevzusu Kemal Derviş'ti. Hiçti, kimsenin adını duymuşluğu yoktu, bir anda dev olmuştu. Ve ''tek çare'' ve ''kurtarıcı'' olmuştu.

Yanında bir de karısı olduğu iddia edilen kişi vardı. O da CIA casusuydu ve karısı olduğu iddiaları TAMAMEN yalandı. Basın-medya bunu bilmiyor muydu? Elbette biliyordu ama zaten sözde Türk basını da gizli Ermeni ve gizli Yahudi doluydu, dolu... Sorulur mu, tabii ki kadın da Yahudiydi...

Sabetayist bir gizli Yahudi olup, siyasi, ilmi, fikri, askeri hiçbir sahada, hiçbir kayda değer başarısı olmayan Mustafa Kemal de, aynı böyle Atatürk yapılmıştı. 1915'te hiçti, 1916'nın başında dev olmuştu. Artık ''tek çare'' ve ''kurtarıcı'' olmuştu.

Bu görüntüye girebilmek için daha önce Sultan Vahdettin'in kızını bile istemiş, damat-ı şehriyari olmak istemiş ama alamamıştı sultan kızını... Nasip Çanakkale savaşının sonrasına imiş...

Çanakkale savaşları sırasında 19. yedek tümenin başında sıradan bir albaydı. Orduda onun gibi tonla albay vardı. Osmanlı ordusu Alman subayları ile doluydu ve bu Alman subaylarının bile binlercesi, bu savaşlarda Kemal'den daha çok bu devlete ve millete hizmet etmişti.