Top Social

Cumhuriyetin kurucu kadrosundan tipik bir Sabetayist: Abdülkadir Cami Baykurt | Mehmet Fahri Sertkaya | Akademi Dergisi

abdülkadir cami baykurt, ahmet emin yalman, içimizdeki israil, kripto yahudiler, mustafa kemal atatürk, nazım hikmet, sabetayistler, sabiha sertel, siyonizm, akademi dergisi, Mehmet Fahri Sertkaya,


Sabetayist M. Kamal Adıtürk'ün yakın ekibindendi.


O da Sabetayistti. Soy ismi aslında Bay-Kut idi.. Ama böyle bir kelimeye yabancı olan milletimizin arasında o hep Baykurt olarak anıldı.

Sabetayistler tarafından hile ve silah zoru ile, İngiltere ve Siyonizm işbirliği ile kurulup ilan edilen Cumhuriyetin ilk İçişleri bakanı sayılabilir kendisi... Daha sonra, kendi gibi çift kimlikli olan pek çok Sabetayistte görüldüğü üzere o da Sabetayist Yahudi M. Kamal ile ters düştü. TBMM temsilcisi olarak Roma'ya gönderilerek uzaklaştırıldı. Buna çok içerlendi ve bir daha geri dönmedi. Dönmeyince istifa etmiş kabul edildi.

M. Kamal Atatürk'ün ölümüne kadar yurda dönemedi. O öldükten sonra hiç beklemeden yurda geri döndü. Çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık yapmaya başladı. Bunlardan biri de yine Sabetayist Zekeriya ve Sabiha Sertel'lerin çıkarttığı Tan Gazetesi idi. Tan Gazetesi Türkiye'de Komünizmin ve Sol'un yayılmasında çok büyük paya sahipti. Zaten Türkiye'ye Komünizmi tam anlamıyla kripto Yahudiler getirmişlerdi. Nazım Hikmet Ran da bir kripto Yahudiydi. O da Kamal Atatürk ile hiç anlaşamamanın sıkıntılarını çekti...

Vatan gazetesinin sahibi ve baş yazarı olan, daha sonra Hüseyin Üzmez tarafından Sabetaycı Yahudi Adnan Menderes'in hemen yakınında iken Malatya'da vurulan Ahmet Emin Yalman da Yakubi kolundan bir Sabetayistti. Kapani kolundan olan Kamal Adıtürk ile hiç mi hiç geçinemedi. Çok mücadele etti. Çok çekişti onunla...

Sabetayisler hiçbir zaman gerçekten Müslüman olmadıklarından ve damarlarındaki kana kadar İslam ve Türk düşmanı oldukları halde Türk ve Müslüman göründüklerinden, bu Sabetayist Baykut da Türklere ve Müslümanlara yeni yeni darbeler vurabilmek için "Sosyalist İslam" ayarı tutturdu kendi kafasından ve çok çeşitli pusular kurdu Müslümanlara...

Osmanlı'nın son zamanında, ecnebi kökenli, tahsilli ve muhalif gençleri tam bir mason kulübü gibi olan İttihat ve Terakki (Birlik ve kalkınma) partisi altında örgütlemişti bu Baykut... Davasına çok gayretliydi... Bizi içimizden vuranların önde gelen neferlerinden biriydi. İzleyin ve tanıyın onu ki sonra çorap söküğü misali bu bin bir surat mahlukların hepsini tanır olacaksınız..

(Videoda ismi geçen solculardan Bülent-Rahşan çifti de Sabetaycıdır. Rahşan'ın aile içindeki gerçek adı Raşel'dir.

Yine videoda ismi geçen Fevzi Çakmak kripto Yahudidir. Sabetayist Adıtürk'e 20 küsur sene sorunsuz Genel Kurmay Başkanlığı yapmıştır. Sayısız zulmün, cinayetin ve katliamın baş sorumluları arasındadır. Gıyabında da olsa yargılanmalı, rütbeleri sökülmelidir. Karısı daha sağlığında iken evini Yahudi cemaatine, Sinagog yapılması için bağışlamıştır. Fevzi Çakmak öldüğünde, Küçük Hüseyin Efendi diye anılan ve Müslüman tanınan gizli Yahudi şeyhinin mezarının yanına defin edilmesini vasiyet etmiştir ve oraya defin edilmiştir. Uzun yıllar sonra, 'Türkiye'nin baronu' denilen Yahudi ve 33 dereceli mason ve FETÖ projesinin de baş mimarlarından olan Üzeyir Garih, Müslüman kabristanında bulunan ve sık sık ziyaret ettiği bu iki mezarın arasında, gözleri oyulmuş, diz kapaklarına kesik atılmış, Masonik ritüellerle infaz edilmiş olarak bulunacaktır. Kripto Yahudi Alparlan Türkeş'ten, sanatçı Çelik'in annesine kadar, meşhur yüzlerce kişinin bu Küçük Hüseyin Efendi denilen bu gizli Yahudi ile bağlantısı vardır.

Videoda ismi geçen Tevfik Rüştü Aras da Sabetayist bir kripto Yahudiydi. 1925'te Dış işleri bakanı olmuş ve Sabetayist Kamal'ın vefatına kadar o makamdan hiç inmemiştir. Sabetayist Yahudi, büyük Türk ve İslam düşmanı Adnan Menderes'in haince planlarına çok büyük hizmet etmiştir. Masonların Siyonistlerin ve İçimizdeki İsrail'in, günümüzdeki AKPKK projesi gibi o zamanki haince projelerinden biri olan Demokrat partinin kuruluşunu sağlayanlar arasındadır. Kızını, kendisi gibi Sabetaycı olan ve İslamcıların -Müslümanların değil İslamcıların- kahramanlaştırdığı Fatin Rüştü Zorlu'ya vermişti. Gıyabında da olsa vatana ihanet, zulüm, cinayet hatta katliam suçları kapsamında yargılanması gerekenlerden.) ilk yorumu sen yap
Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.